Další detailní informace o podpůrných materiálech a jejich použití naleznete zde v sekci o kybernetické bezpečnosti.

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
29.11.2021 Práva a povinnosti subjektů KII podle krizového zákona - Stáhnout PDF
10.06.2021 Významné informační systémy ve školství - FAQ - Stáhnout PDF
20.04.2021 Provozovatel informačního nebo komunikačního systému v3.1 - Stáhnout PDF
26.03.2021 Pravidla určování KII - Stáhnout PDF
26.03.2021 Co si připravit na jednání - Stáhnout PDF
02.02.2021 Požadavky na smlouvy s dodavateli v1.2 - Stáhnout PDF
08.12.2020 Vzor seznamu informačních systémů orgánu veřejné moci (příloha průvodce identifikací významného informačního systému) - Stáhnout XLSX
08.12.2020 Proces identifikace významných informačních systémů - Stáhnout PDF
08.12.2020 Průvodce identifikací významného informačního systému - Stáhnout PDF
08.12.2020 Vzor seznamu informačních systémů orgánu veřejné moci (příloha průvodce identifikací významného informačního systému) - Stáhnout XLTX
02.12.2020 Ransomware - Doporučení pro mitigaci, prevenci a reakci - Stáhnout PDF
24.08.2020 DOPORUČENÍ k (ne)poskytování informací v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti systémů nakládajících s utajovanými informacemi v 2.0 - Stáhnout PDF
31.07.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT a kybernetická bezpečnost v 1.3 - Stáhnout PDF
27.07.2020 Příloha - Videokonference bezpečně - ČB - Stáhnout PDF
27.07.2020 Příloha - Videokonference bezpečně - modrá - Stáhnout PDF
27.07.2020 Bezpečnostní standard pro videokonference v1.0 - Stáhnout PDF
27.07.2020 Minimální bezpečnostní standard v 1.0 - Stáhnout PDF
23.05.2020 Zohlednění varování ze dne 17.prosince 2018 v zadávacím řízení v 1 - Stáhnout PDF
23.05.2020 Informace o změnách zákona o KB v 2.1 - Stáhnout PDF
23.05.2020 Informace o změnách zákona o KB - Stáhnout PDF
23.05.2020 Schéma KB - Přehledové blokové schéma k zákonu a jeho prováděcím předpisům - Stáhnout PDF
23.05.2020 Zadávání veřejných zakázek v oblasti ICT a kybernetická bezpečnost v 1.2 - Stáhnout PDF
23.05.2020 Požadavky na smlouvy s dodavateli v 1.1 - Stáhnout PDF
23.05.2020 Výkladový slovník KB v 3 - Stáhnout PDF
23.05.2020 VKB checklist - Stáhnout XLSX
23.05.2020 Pomůcka k auditu bezp. opatření podle zákona o KB - Stáhnout PDF
23.05.2020 Schéma VIS - Stáhnout PDF
23.05.2020 Schéma - Proces určení provozovatele základní služby a IS základní služby dle zákona o KB a vyhlášky o kritériích pro určení provozovatelů základních služeb - Stáhnout PDF
23.05.2020 Schéma - Proces určení provozovatele základní služby a IS základní služby dle zákona o KB i a vyhlášky o kritériích pro určení provozovatelů základních služeb - Stáhnout PDF
23.05.2020 Schéma - Povinnosti orgánů a osob podle zákona č. 181/2014 Sb., o KB a o změně souvisejících zákonů - Stáhnout PDF
23.05.2020 Schéma - lhůty a přechodná ustanovení - Stáhnout PDF
23.05.2020 Schéma KII - Stáhnout PDF
23.05.2020 Dopadová tabulka - Stáhnout PDF
23.05.2020 Nepřiměřené náklady - vysvětlení pojmů 2.1 - Stáhnout PDF
23.05.2020 Metodika k vodítkům pro hodnocení dopadů v 1.2 - Stáhnout PDF
23.05.2020 Minimální požadavky na kryptografické algoritmy doporučení v oblasti kryptografických prostředků v 1 - Stáhnout PDF
23.05.2020 Shrnutí způsobu určení provozovatele základní služby a informačního systému základní služby v 1.4 - Stáhnout PDF
23.05.2020 DOPORUČENÍ k ustanovení § 10a zákona o kybernetické bezpečnosti a utajení informací podle zákona o ochraně utajovaných informací v 1.2 - Stáhnout PDF
23.05.2020 Doporučená bezpečnostní opatření k varování ze dne 16.dubna 2020 - Stáhnout PDF
23.05.2020 Podpůrný materiál k identifikaci poskytovatelů digitálních služeb v 1.0 - Stáhnout PDF
23.05.2020 Bezpečnostní role a jejich začlenění v organizaci v 3. - Stáhnout PDF
23.05.2020 Metodika k varování ze dne 17.prosince 2018 - Stáhnout PDF