Main Page

National Cyber and Information Security Agency

Logo NÚKIB

« Zpět

Pracovní pozice spadá pod Odbor informačních technologií

 

hledáme vhodného kandidáta/vhodnou kandidátku pro vedení agendy veřejných zakázek, organizování a řízení procesu nákupů a tvorby smluvních vztahů s dodavateli, podporu v ekonomických a majetkových činnostech odboru, vedení agendy SW licenčních vztahů a politik.

Co bude Vaší hlavní pracovní náplní:

Agenda veřejných zakázek a majetkové správy

 • samostatné práce na přípravě, zadávání, realizaci a kontrole veřejných zakázek v oblasti IT všech druhů a rozsahů (ve spolupráci s ostatními celky),
 • příprava, zadávání, realizace a kontrola výběrových řízení v oblasti IT formou objednávek či oslovení dodavatelů,
 • zlepšování a optimalizace nastavení procesu problematiky veřejných zakázek,
 • podpora ekonomických činností odboru, plánování a kontrola výdajů v IT pro oblasti provozu i investic,
 • příprava podkladů pro ekonomické činnosti odboru, vč. spolupráce na evidenci a plánování střednědobých investičních i provozních nákladů,
 • příprava podkladů pro realizaci případů souvisejících s vyřazováním IT majetku, škodních událostí.

Agenda licenční podpory

 • kompletní problematika SW licencí, evidence a plánování nákupu SW licencí, hlídání životního cyklu softwaru,
 • dohled nad využíváním a optimalizací licencovaných SW produktů pro potřeby firemního IT v programu Audit Pro,
 • samostatná příprava, organizování a realizace licenčního auditu ve spolupráci s externím poradcem, realizace doporučených opatření,
 • zajišťování konzultací k licenčním ujednáním ve spolupráci s externím poradcem = podklady pro realizování nákupu licencí,
 • zlepšování a optimalizace nastavení procesu problematiky licencování.

Ostatní agendy související s pracovním výkonem

 • spolupráce na přípravě podkladů pro hodnocení rizik a risk analýzu, spolupráce na identifikaci a evidenci aktiv firmy (IT oblast), 
 • podíl na tvorbě, připomínkování či samostatná tvorba pokynů a směrnic dle zadání a ve spolupráci s právním odborem, 
 • administrativní a procesní podpora práce odboru a koordinace projektů,
 • administrativní činnosti spojené s přípravou a tvorbou dokumentů, jejich oběhem a práce se spisovou službou,
 • archivace, kontrola a správa administrativních dat a dokumentace příprava podkladů, dokumentů a prezentací spojených s činností odboru a probíhajících projektů,
 • spolupráce na administraci i organizaci projektů, podpora, komplexní koordinace a případné řízení střednědobých projektů, 
 • zastupování odboru v ostatních přidělených věcech.

 

 Kvalifikační předpoklady:

 • vzdělání min. SŠ s maturitou, bezúhonnost, bezpečností způsobilost – viz dále, více na https://www.nbu.cz/cs/bezpecnostni-zpusobilost/,
 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, dobrý písemný projev,
 • zkušenosti v oblasti veřejných zakázek, s přípravou, realizací VZ všech typů, zejména v oblasti IT, min. 2 roky,
 • zkušenosti v oblasti návrhu či realizace smluvních vztahů souvisejících s oblastí veřejných zakázek, min. 2 roky,
 • základní znalost Zákona č. 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek,
 • samostatnost, pečlivost, analytické myšlení, aktivita, schopnost určit si priority činností,
 • schopnost organizace práce (sobě případně i jiným), její administrace, schopnost práce a komunikace v týmu,
 • AJ na komunikativní úrovni (slovem i písmem) B1-B2,
 • nutná pokročilejší uživatelská znalost práce na PC – zejména:
  • dobrá znalost práce v prostředí MS Windows 10, popř. 11, práce se soubory, organizace, přesouvání dat, změny základního nastavení,
  • pokročilá znalost práce s textovým editorem (např. MS Word) - formátování textu, seznamy, odkazy, tvorba obsahu, práce s tabulkami, hromadná korespondence s načítáním dat z jiných zdrojových souborů,
  • pokročilá znalost práce s tabulkovým editorem (např. MS Excel) - formátování tabulek, třídění a filtrování dat, tvorba grafů a jejich úprava, schopnost práce se vzorci s využitím základních (i logických, vyhledávacích) funkci,
  • schopnost tvorby prezentací (např. MS PowerPoint), vlastní úprava šablon, práce s interaktivními prvky prezentace,
  • znalost běžné práce s e-mailovým klientem (např. MS Outlook) - vyhledávání a třídění pošty, vč. nastavení automatizovaných akcí, hromadná korespondence, práce s úkoly, šifrování a podepisování e-mailů.

 

Výhodou je mít:

 • základní znalost firemního IT prostředí, orientace v pojmech, základní orientace v IT technologiích,
 • znalost problematiky licencování SW, licenční politiky a licenčních pravidel pro oblast podnikového kancelářského a serverového SW,
 • zkušenost s vedením administrativních a ekonomických agend, s administrací, organizací, případně vedením projektů,
 • znalost práce s programovým prostředím pro organizaci a vedení projektů,
 • znalost práce v prostředí firemní sítě a podnikových aplikací či ERM systémů,
 • znalost práce s kontingenčními tabulkami či pokročilejší užívání funkcí (MS Excel),
 • znalost práce v aplikacích pro zajištění ekonomických agend (tvorba a oběh objednávek, kontrola finančního plnění),
 • bezpečnostní prověrka do stupně utajení D nebo vyššího.

 

Nabízíme:

 • práci v příjemném, moderním prostředí, vstřícném a přátelském kolektivu
 • jazykové kurzy přímo na pracovišti
 • průběžné vzdělávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace formou odborných školení a kurzů
 • firemní notebook a firemní mobilní telefon s paušálem
 • stravenky (140 Kč) nebo stravenkový paušál 
 • občerstvení i se zázemím na pracovišti
 • menší posilovna v budově zdarma
 • 25 dní dovolené plus možnost čerpání 6 dní sick days v rámci kalendářního roku
 • pružná pracovní doba
 • po zkušební době a dohodě s nadřízeným možnost využívání práce z domu (home office)
 • FKSP (z fondu lze hradit příspěvek na multisport kartu, rekreaci, kulturu, sport, optické pomůcky, péči na úseku zubního lékařství a ortodoncie, příspěvek na zařízení péče o dítě, na očkování a nákup vitaminových produktů, příspěvek na životní pojištění a příspěvek na penzijní připojištění) a další,
 • možnost čerpání výhod z kolektivní smlouvy
 • zázemí stabilní státní instituce
 • pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění - 11. platová třída (25-37.000 Kč)
 • nad rámec k platu zvláštní příplatek (5.000 Kč) a osobní ohodnocení po zapracování
 • přehled dalších benefitů 

Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, v platném znění na stupeň utajení D.

Nesplňujete některý z požadavků, a přesto si myslíte, že byste byli na danou pozici vhodným kandidátem? Pošlete nám tedy svůj životopis spolu s motivačním dopisem a vysvětlením, proč si máme vybrat právě Vás. 

 

 • Místo výkonu práce:    Brno
 • Termín nástupu: ihned, či dle možností

« Zpět