Existuje celá řada organizací, které se ve své činnosti zabývají osvětou a vzděláváním v oblasti kybernetické bezpečnosti. Výstupy své práce šíří tyto organizace zpravidla prostřednictvím internetu, který je kvůli tomu přehlcený. Pro běžného uživatele tedy může být obtížné zorientovat se v množství materiálů, které jsou k dispozici. Často také vyvstává otázka - který materiál je vlastně kvalitní, čemu věnovat pozornost? Právě z toho důvodu vznikly naše „Rozcestníky“, jejichž cílem není shrnout všechny dostupné materiály, ale poukázat na ty, které považujeme za kvalitní. Aby mohly tyto rozcestníky vzniknout, bylo nutné existující materiály roztřídit podle nějakého klíče. Zaměřili jsme se tedy na to, která témata mohou být pro dané cílové skupiny důležitá. Vycházeli jsme přitom z porovnání různých zdrojů, například konceptu ECDL, průzkumů, Rámcových vzdělávacích programů, zkušeností z praxe či konzultací s externími odborníky. Níže tedy předkládáme rozcestníky pro rodiče, pro seniory a pro učitele, přičemž každý z nich má odlišný charakter.

 

Rozcestník pro metodiky prevence

Jste pracovníkem se zaměřením na preventivní aktivity v oblasti bezpečnosti na internetu? Zabýváte se bezpečným využíváním digitálních technologií ve vyučovacím procesu  i mimo něj? Je Vám profesně i osobně blízká tematika rizikových jevů či rizikového chování na internetu? Pohybujete se v takovém prostředí, kde se setkáváte v rámci preventivní působení i přesahem do protiprávního jednání či kyberkriminality?  Pak zde pro Vás máme nabídku těchto interaktivních materiálů: - rozcestník metodika prevence/pracovníka prevence. Ocitneme-li se „na rozcestí“ , máme zde  několik tipů, principů, možností jak koordinovat proces prevence v kyberprostoru. Podpořeno  diagramem spolupráce, interaktivní mapou „pomoci“.

 

Rozcestník pro rodiče
Rodičům poskytujeme rady pro výchovu dětí, které se narodily do světa plného digitálních technologií. Rodiče mají při budování návyků bezpečného infomačního chování dětí významou a zodpovědnou roli, kterou se jim snažíme ulehčit. Soubor „Exif data“ je další doprovodný materiál - rozšiřuje informace z rozcestníku o praktický návod, jak vhodně a bezpečněji zacházet na internetu s fotografiemi (nejen) svých dětí.

Arrow TOP

Rozcestník pro seniory
Internet seniorům přináší mnoho výhod, ale vystavuje je i řadě nástrah, na které je nutné si dávat pozor. Tento rozcestník je tak symbolem podané pomocné ruky - snažíme se starší generaci přiblížit zásady bezpečného chování na internetu a poskytujeme řadu doporučení, jak se nenechat napálit.

Arrow TOP

Rozcestník pro učitele
V rozcestnících ukazujeme možné cesty k výuce témat kybernetické bezpečnosti. Specifické postavení mají profily žáků a učitelů, které s rozcestníky souvisí a slouží jako metodická opora pro práci s těmito tématy ve školním prostředí. Další podpůrné materiály a hry, které je pro výuku těchto témat využít, nabízíme v dalších souborech ke stažení.

     Rozcestník pro MŠ:

    Rozcestník pro SŠ:

Arrow TOP