Výzkum a vývoj v působnosti Úřadu je prováděn a zabezpečován v souladu spožadavky a potřebami státu při naplňování úkolů Úřadu obsažených v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Většina vyhlašovaných výzkumných a vývojových projektů je řešena dodavatelsky, formou veřejné zakázky. Projekty jsou zaměřovány do těchto oblastí:

  • aplikovaný kryptografický výzkum,
  • vývoj speciálních měřících metod a technologií při zajišťování ochrany před kompromitujícím elektromagnetickým vyzařováním,
  • výzkum a vývoj kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informací,
  • vývoj a výzkum v oblasti kybernetické bezpečnosti.

K předložení nabídky na řešení projektu výzkumu a vývoje zadaného Úřadem je nutné použít následující formuláře.

Formuláře pro předložení nabídky:
Nabídka docxNabídka.docx
Zdůvodnění návrhu docxZdůvodnění_návrhu.docx
Prohlášení fyzická osoba
docxProhlášení_podnikatele_fyzické_osoby.docx
Prohlášení právnická osoba docxProhlášení_podnikatele_právnické_osoby.docx
Všechny formuláře zipVšechny_formuláře.zip
Kontaktní osoba
Ing. Andrea Vašků
Telefon 245 004 343
E-mail a.vasku@nukib.cz