Oblast ochrany utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech a oblast kryptografické ochrany utajovaných informací v působnosti NÚKIB zajišťuje Odbor bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (OBIT).

Oblasti působnosti OBIT:

Pořádané akce:

Ředitel OBIT
Ing. Martin Smrčka
Sekretariát tel:  245 004 344
fax: 245 004 394
e-mail: obit_nukib@nukib.cz