Úvodní stránka

Logo NÚKIB

NÚKIB v oblasti kryptografické ochrany mimo jiné provádí:

  • zajišťování a koordinování kryptologického výzkumu a vývoje, řízení kryptografické ochrany utajovaných informací (vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací),
  • certifikace kryptografických prostředků a kryptografických pracovišť (vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací).

Oblast kryptografické ochrany v působnosti NÚKIB zajišťuje:

  • Oddělení certifikací kryptografických prostředků a pracovišť (OCKPP)
  • Oddělení šifrové služby (OŠS)
  • Oddělení kryptologie a vývoje kryptografických prostředků (OKVKP)

Předpisy:

Oblasti působnosti kryptografické ochrany:

Problematiku týkající se certifikace kryptografických prostředků nebo kryptografických pracovišť je možno projednat na tel. č. 245 004 335, při písemném styku uvést poštovní adresu odboru bezpečnosti informačních a komunikačních technologií NÚKIB.

Předání nebo převzetí kryptografického dokumentu je možno projednat na tel. č. 245 004 344, při písemném styku uvést adresu odboru bezpečnosti informačních a komunikačních technologií NÚKIB.