« Zpět

Pracovní pozice spadá pod Oddělení investic a rozvoje

Co bude vaší hlavní náplní:

 • koordinace přípravy a realizace investic,
 • zpracovávání investičních záměrů, koordinace finančního zajišťování investic v oblasti správy, oprav a provozu budov,
 • realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby,
 • příprava, uzavírání a provádění změn smluv,
 • zápisy a protokoly o předání staveb včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy,
 • zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu realizace staveb a po jejich dokončení,
 • zajišťování úplnosti investiční dokumentace,
 • průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu.

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání stavebního, resp. technického směru, příp. úplné středoškolské stejného zaměření,
 • zkušenosti v oblasti stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů),
 • zkušenosti v oblasti zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění),
 • praxe v oboru min. 3 roky (podrobněji uveďte v životopisu),
 • způsobilost k právním úkonům,
 • trestní bezúhonnost,
 • způsobilost k řízení osobního automobilu.

Nabízíme:

 • možnost práce v ojedinělé instituci, jejíž význam ve společnosti stále narůstá,
 • pracovní a platové podmínky v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 6 dní sick days v rámci kalendářního roku,
 • příspěvek na stravování, sport a kulturu,
 • profesní a jazykové vzdělávání,
 • a spoustu dalších benefitů.

Doplňující informace:

 • Součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění,  na stupeň utajení TAJNÉ.
 • Odměňování dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., nad rámec nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě je k platu příplatek za bezpečnostní prověrku a osobní ohodnocení.
 • Místo výkonu práce -  Praha
 • Předpokládaný nástup - dohodou

 

« Zpět