Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je moderní státní institucí, kterou tvoří tým profesionálů. Ten je zodpovědný za ochranu kritické informační infrastruktury (KII) a významných informačních systémů (VIS) České republiky. NÚKIB zajišťuje informační servis, legislativní aktivity i koordinaci národní a mezinárodní spolupráce v této oblasti. Pokud není uvedeno u dané pozice jinak, místem výkonu pracovní činnosti je Brno.

Jak postupovat?

V případě, že vás zaujala některá volná pozice a imponuje vám nabídka našeho úřadu, zašlete nám prosím svůj motivační dopis a životopis na e-mail: kariera@nukib.cz. Do předmětu e-mailu uveďte název pozice. Vaše osobní údaje budou zpracovány Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), jakožto správcem osobních údajů, výhradně pro účely provedení výběrového řízení. Poskytnuté osobní údaje jsou součástí spisu výběrového řízení a jsou v něm uloženy po dobu nezbytně nutnou. Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů. Pozdější součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, (tzv. bezpečnostní prověrka pro přístup k utajovaným informacím stupně Důvěrné nebo Tajné.) Na vaši zprávu a případné dotazy vám rádi odpovíme.

NABÍZÍME:

 

  • Pro všechny zaměstnance náš úřad nabízí řadu příjemných pracovních benefitů.

VOLNÉ POZICE:

 

 ODBOR BEZPEČNOSTI

 

ODBOR BEZPEČNOSTI INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

  • ODBOR VLÁDNÍ CERT

ODBOR REGULACE

 ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

 ODBOR CVIČENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODDĚLENÍ VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ

ODBOR PRÁVNÍ

 


vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání
Ing. Mgr. Petra Urbanová
tel.: +420 541 110 691
e-mail: petra.urbanova@nukib.cz