Smyslem EU certifikace kybernetické bezpečnosti, která je upravena přímo nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/881 („Akt o kybernetické bezpečnosti“), je zvyšování důvěry v produkty, služby a procesy v oblasti informačních a komunikačních technologií skrze jejich bezpečnost. Certifikací se osvědčí, že produkty, služby a procesy splňují stanovené bezpečnostní požadavky, pokud jde o ochranu dostupnosti, důvěrnosti a integrity. Nařízení vejde v účinnost 28. 6. 2021.

V rámci evropského rámce certifikace kybernetické bezpečnosti bude NÚKIB dohlížet na pravidla zahrnutá v evropských systémech certifikace kybernetické bezpečnosti a tato pravidla vymáhat, napomáhat Českému institutu pro akreditaci při monitorování činnosti subjektů posouvání shody, v příslušných případech autorizovat subjekty posuzování shody vydávat certifikáty na úrovni vysoká a řešit stížnosti podané fyzickými nebo právnickými osobami v souvislosti s evropskými certifikáty kybernetické bezpečnosti. Detailní popis fungování evropského rámce certifikace kybernetické bezpečnosti je k dispozici zde.

Kontaktní osoba:

Ing. Markéta Šilhavá
e-mail: m.silhava@nukib.cz
Telefon: +420 702 160 590