Efektivní řízení širokého portfolia projektů NÚKIB zajišťuje Oddělení projektového řízení („Projektová kancelář“). Naplňuje obvyklé funkce projektové kanceláře v organizaci:

  • přímo řídí nebo se podílí na řízení projektů
  • vydává metodické materiály a pomůcky
  • umožňuje ověřovat kvalitu řízení projektů

Dále:

  • podporuje vzdělávání a osvětovou činnost v oblasti projektového řízení

Kontakt:
Naše služby a spolupráci se stávajícími i novými partnery průběžně rozvíjíme. V případě zájmu o spolupráci se na nás neváhejte obrátit na e-mailové adrese projekty@nukib.cz nebo na tel. čísle: 725 975 475.

Projekty:
Realizovali jsme/realizujeme tyto projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU.