Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Oddělení projektového řízení („Projektová kancelář“) zastřešuje efektivní řízení širokého portfolia projektů NÚKIB.

Kontakt:
Zejména pro partnery z veřejného sektoru uvádíme kontakt, na který se neváhejte obrátit v případě zájmu o spolupráci – na projektech souvisejících s kybernetickou bezpečností, v metodické oblasti, v otázkách čerpání prostředků na kybernetickou bezpečnost ze strukturálních fondů EU apod. Kontakt neslouží pro zasílání nabídek produktů jednotlivých firem.

Co užitečného zde naleznete:

 Pro naši organizaci plníme tyto funkce:

  • Podílíme se na řízení portfolia projektů NÚKIB.
  • Přímo řídíme nebo se podílíme na řízení projektů.
  • Vydáváme závazné i nezávazné metodické materiály a pomůcky.
  • Ověřujeme kvalitu řízení projektů.
  • Provádíme a podporujeme vzdělávání a osvětovou činnost v oblasti projektového řízení.