Náplní práce cyber attaché je udržování kontaktů a výměna informací s našimi partnery v zahraničí. NÚKIB se cíleně zaměřuje na místa, která mají největší zkušenosti s kybernetickou bezpečností, případně se v těchto místech a institucích tvoří důležitá rozhodnutí s významem pro evropskou či celosvětovou kybernetickou bezpečnost.

Peder Daniel Bagge, M.A.
CA odpovědný za spolupráci s USA a Kanadou
Embassy of the Czech Republic
3900 Spring of Freedom St. NW
Washington, DC 20008
Tel.: (202) 274-9100
Fax: (202) 966-8540
E-mail.: washington@embassy.mzv.cz

PhDr. Roman Pačka
CA odpovědný za spolupráci s NATO a bilaterální spolupráci s Německem, Velkou Británií a Nizozemskem
Stálá delegace České republiky při NATO v Bruselu
Sekretariát delegace a politického úseku
Boulevard Léopold III
1110 Bruxelles
Belgium
Tel: +32 (0) 2 707 1727 nebo +32 (0) 2 707 1196
Fax: +32 (0) 2 707 1703
E-mail: nato.brussels@embassy.mzv.cz

Mgr. Lukáš Pimper
CA odpovědný za spolupráci s EU a Francií
Stálé zastoupení ČR při EU
15, rue Caroly
1050 - Ixelles Bruxelles
Belgium
Tel.: +32 (0) 2 213 9111
Fax: +32 (0) 2 213 9185
E-mail: eu.brussels@embassy.mzv.cz