Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní centrum PRS (NCPRS) je pověřeno výkonem tzv. příslušného orgánu PRS (anglicky Competent PRS Authority; dále jen CPA), jehož hlavním úkolem je implementace služby PRS systému Galileo v České republice.

Oblasti působnosti NCPRS:

  • koordinace implementace služby PRS systému Galileo v ČR
  • bezpečnostní správa provozu PRS
  • vypracování a aktualizace provozních předpisů při využití PRS
  • reprezentace v pracovních skupinách programu Galileo (EU) řešících problematiku PRS a bezpečnosti EGNSS
  • činnosti v oblasti osvěty a propagace využití služby PRS
  • příprava a realizace auditů

galileo2
Organizační schéma PRS