Pokud máte zájem o naše vzdělávací aktivity, máte podnět k oboustranně prospěšné spolupráci nebo máte tipy či připomínky k našemu obsahu, můžete nás kontaktovat na e-mailu: vzdelavani@nukib.cz. Pro jednodušší domluvu při dojednávání termínů a dalších podrobností, můžete také nahlédnout do interaktivní mapy, která přibližuje náš pohyb v terénu.

Vytváříme:

Poskytujeme:

  • E-learning pro úředníky veřejné správy
  • E-learning pro manažery kybernetické bezpečnosti
  • Akitivní účast na tematických či souvisejících konferencích
  • Přednášky z oblasti kybernetické bezpečnosti pro vybrané cílové skupiny (pro sekundární cílovou skupinu v omezené míře)

Neposkytujeme školení, která se zaměřují na:

  • Selektivní a indikovanou prevenci v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • Praktická školení a podporu k technickému zabezpečení
  • Problematiku GDPR