Až budeme mít nějaké aktuality, zde je budu sepisovat.

Pak vytvořím položku v našem menu (ve vzdělávání), která sem bude odkazovat.

Do té doby je tato stránka skrytá.