Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnostKybernetická bezpečnost

Ochrana utajovaných informací v ICT

Ochrana utajovaných informací v ICTOchrana utajovaných informací v ICT

Galileo PRS

Galileo PRSGalileo PRS

Vybrané informace

Hrozba rozsáhlých kybernetických útoků na české zdravotnictví a další oblasti klesla na běžnou úroveň

Závažná hrozba rozsáhlých kybernetických útoků na informační a komunikační systémy v České republice, zejména pak na systémy zdravotnických zařízení, klesla na běžnou úroveň. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) proto dnešním dnem ukončuje účinnost svého varování z 16. dubna 2020.

„Situaci samozřejmě nadále sledujeme a jsme připraveni včas reagovat na náznak jakékoli hrozby pro systémy nezbytné pro chod státu, ale hrozba vlny rozsáhlých útoků, před kterou jsme v polovině dubna varovali, je v tuto chvíli podle našich informací za námi,“ říká ředitel NÚKIB Karel Řehka.  

K vydání varování ze dne 16. dubna 2020 vedly NÚKIB informace z vlastní činnosti a informace od partnerů. Vzhledem k charakteru těchto informací a také časovému posunu NÚKIB dospěl k závěru, že pravděpodobnost rozsáhlých kybernetických útoků na informační a komunikační systémy v České republice, zejména pak na systémy zdravotnických zařízení, klesla natolik, že je možné účinnost varování ukončit.

„Ukončení účinnosti varování však neznamená, že útoky nebudou přicházet vůbec. Hrozba útoků v kyberprostoru je v dnešní době bohužel permanentní. Proto bych rád apeloval na všechny, aby nepolevili v obezřetnosti a i nadále dodržovali preventivní opatření,“ uvedl ředitel NÚKIB Karel Řehka.

S tím souvisí i podpůrný materiál, který úřad vydal spolu s varováním. Opatření, která jsou v tomto podpůrném materiálu uvedena, by měla být i do budoucna běžnou praxí správců informačních a komunikačních systémů.

„Pro kritickou informační infrastrukturu, významné informační systémy a systémy poskytovatelů základní služby jsou tato opatření povinná už ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Já bych však rád apeloval i na ty, na které se povinnosti z tohoto zákona nevztahují, aby se těmito opatřeními řídili. Pomohou tím ochránit kyberprostor České republiky a přispějí k tomu, že občané naší země budou i nadále dostávat služby ve standardu, na který jsou zvyklí,“ dodává Karel Řehka.

Dokument najdete najdete: https://www.nukib.cz/cs/uredni-deska/

 

Původní dokumenty můžete stáhnout zde:

Varování před hrozbou kybernetických útoků na nemocnice a jiné významné cíle ČR pdf

Doporučená bezpečnostní opatření k varování ze dne 16. dubna 2020 pdf

Celá zpráva

Národní plán výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti do roku 2020 byl schválen Radou pro kybernetickou bezpečnost

Rada pro kybernetickou bezpečnost schválila Národní plán výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti do roku 2020. Národní plán určuje prioritní výzkumná témata v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti, jejichž stabilní podpora je klíčovým předpokladem pro plnění úkolů NÚKIB s ohledem na současné a budoucí potřeby státu. Jedná se o výzkumná témata zahrnující ochranu prvků kritické informační infrastruktury, utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech a kryptografickou ochranu.

Národní plán dále stanovuje pět rozvojových cílů včetně konkrétních nástrojů, které přispějí k intenzivnější spolupráci mezi veřejnou, soukromou a akademickou sférou a k celkovému rozvoji výzkumného a inovačního prostředí v kybernetické a informační bezpečnosti. V oblasti mezinárodní spolupráce bude NÚKIB rozvíjet kontakty se špičkovými zahraničními pracovišti a stane se aktivním účastníkem společně prováděného výzkumu a vývoje v kybernetické bezpečnosti na úrovni EU.

Národní plán vznikal v úzké spolupráci se subjekty veřejné, akademické a podnikatelské sféry s cílem zajistit co nejširší shodu nad obsahem dokumentu.

Dokument ke stažení: https://www.nukib.cz/cs/informacni-servis/publikace/

Kontaktní osoba:Mgr. Luboš Fendrychoddělení výzkumu a evropské spolupráceOdbor vzdělávání, výzkum a projektůNárodní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnoste-mail: l.fendrych@nukib.cztel.: +420 245 004 320 Celá zpráva

NÚKIB rozeslal on-line výukové materiály do základních škol

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) rozeslal on-line výukové materiály do základních škol. Ve spolupráci s komerčními subjekty poskytnul v současné společensky tíživé situaci podklady a materiály v on-line podobě, které mohou učitelé využít v rámci výuky. Současně o těchto materiálech vyrozuměl i rodiče, kterých se týkají otázky digitálního rodičovství.

Na distribuci těchto materiálů se podílela společnost Bakaláři, která rozvíjí a spravuje informační systém pro řízení škol a společnost inPublic Group, budující na školách síť dotykových informačních panelů ÁMOS vision. „Zásah této distribuce je skutečně plošný, informační systém Bakaláři využívá více než 60 % českých škol“, říká Antonín Blatný, jednatel společnosti Bakaláři. Žáci a rodiče odpovídajících ročníků prvního a druhého stupně viděli v týdnu od 27. 4. do 3. 5. 2020 notifikaci na své hlavní systémové stránce. Zde nalezli buď upoutávku na interaktivní naučné povídky Vanda & Eda v Onl@jn světě nebo interaktivní komiks Digitální stopa. Obě aktivity žákům přibližují svět internetu, jejich cílem je, aby nikoho nestrašily, ale zábavnou formou informovaly a přispívaly k budování bezpečných návyků. Učitelé obou stupňů pak obdrželi soubor všech materiálů, které pro školní prostředí NÚKIB připravil. „Můžu potvrdit, že evidujeme enormní nárůst zpětných vazeb k našim vzdělávacím aktivitám, tento informační prostor je pro nás velmi užitečný“, doplnil David Kudrna z oddělení vzdělávání NÚKIB. Dle systémových statistik si zobrazilo výukové materiály v součtu až 180 000 unikátních uživatelů systému Bakaláři.

Na dotykových informačních panelech ÁMOS vision se mohou učitelé napříč republikou setkat s materiály NÚKIB už několik týdnů. To rozvádí Richard Prajsler, jednatel společnosti inPublic group: „Aktuálně se věnujeme učitelům a touto kampaní jsme je informovali o aktivitách, které NÚKIB poskytuje. Spolupracujeme s NÚKIB dlouhodobě, dává nám to smysl.“ Ve standardním provozu škol tak díky těmto panelům vídá materiály NÚKIB až 60 000 žáků. Pozitivně tuto spolupráci vnímá i Viktor Paggio, ředitel odboru vzdělávání, výzkumu a projektů NÚKIB: „Pokud komerční subjekty mají zájem šířit naše aktivity a poskytovat nám prostor, je to pro nás dobrý signál. Velmi si této spolupráce vážíme.“ Distribuce se uskutečnila bezplatně.

 

Celá zpráva

ČR a USA chtějí spolupracovat na bezpečnosti sítí 5. generace

Společnými silami zvýšit bezpečnost budoucích sítí 5. generace, vytvořit mechanismus hledání spolehlivých a důvěryhodných dodavatelů softwaru a hardwaru, ochránit komunikační sítě před možným narušením a manipulací a zejména zajistit svým občanům ochranu jejich soukromí a individuálních práv. To je cílem Společné deklarace v oblasti bezpečnosti sítí 5. generace, kterou 6. května 2020 podepsali premiér ČR Andrej Babiš a ministr zahraničí Spojených států Mike Pompeo.

Podle vyjádření obou státníků umožní budoucí sítě 5. generace nejen dosud nevídaný rozvoj nových služeb i technologií, ale také budou jejich prostřednictvím poskytovány služby nezbytné pro chod státu a často i pro ochranu života a zdraví jeho obyvatel.

Cílem deklarace je společnými silami vybudovat sítě 5. generace, které budou chráněné před neautorizovaným přístupem i případným napadením a které zajistí občanům soukromí a ochranu jejich základních práv.

„Sítě 5. generace neznamenají jen velkou šanci pro rozvoj a modernizaci ekonomiky a společnosti, ale také řadu bezpečnostních výzev. Sítě 5G však budou globální záležitost, a proto zajišťování bezpečnosti musí stát na spolupráci partnerů v rámci EU, NATO a dalších organizací. Podpis deklarace mezi Českou republikou a Spojenými státy k tomu výrazně přispívá stejně jako loni vyhlášené Pražské návrhy nebo evropský 5G security toolbox, v jehož přípravě mělo Česko zásadní roli. Jsem hrdý na to, že i díky NÚKIB je dnes Česká republika na poli kyberbezpečnosti v zahraničí vnímána jako významný a respektovaný partner," uvedl k podpisu deklarace Karel Řehka, ředitel NÚKIB.

Deklarace navazuje na řadu dokumentů, které již byly přijaty na úrovni Evropské unie. Mezi nimi lze zmínit 5G Security Toolbox, který byl v EU přijat začátkem letošního roku a na jehož přípravě se významně podílela Česká republika. Dalším dokumentem jsou tzv. Pražské návrhy vyhlášené na Prague 5G Security Conference, které se uskutečnila 2.–3. května 2019 v Praze pod záštitou předsedy vlády ČR Andreje Babiše. Tyto dokumenty stejně jako nově podepsaná deklarace zdůrazňují nutnost vybudování a nasazení sítí 5. generace založených na volné a férové soutěži, transparentnosti a vládě práva.

Podle deklarace je důležité hodnotit zejména následující:

Zda dodavatelé nepatřičně nepodléhají zahraničním vlivům bez možnosti nezávislého soudního přezkumu. Zda dodavatelé mají transparentní vlastnickou strukturu, dohledatelná obchodní spojení a standardní strukturu řízení společnosti. Zda se dodavatelé zavázali své produkty pravidelně inovovat a zda respektují právo na duševní vlastnictví. Zda se dodavatelé hardwaru a softwaru chovají v souladu s etickými standardy korporátního chování a zda jsou součástí takového právního prostředí, které vynucuje transparentní chování firem.

Představitelé obou zemí zároveň deklarovali, že samotný proces výběru důvěryhodných dodavatelů nepřispěje jen k národní bezpečnosti, ale bude také příležitostí pro další vývoj a inovace v soukromém sektoru. Obě země také vyjádřily podporu dalším diskusím o bezpečnosti sítí 5. generace v rámci Severoatlantické aliance.

Celá zpráva