Stránky NÚKIB nejsou k dnešnímu dni obsahově dokončené. V případě, že nenajdete potřebné informace, kontaktujte nás s dotazy na telefonním čísle 541 110 777 nebo prostřednictvím e-mailu dotazy.media@nukib.czDěkujeme za pochopení.

Co je NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je ústředním správním orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. Dále má na starosti problematiku neveřejné služby v rámci družicového systému Galileo. Vznikl 1. srpna 2017 na základě zákona číslo 205/2017 Sb., kterým se změnil zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Hlavní oblasti činnosti NÚKIB:

  • provozovat Vládní CERT České republiky (GovCERT.CZ)
  • spolupráce s ostatními národními CERT® týmy a CSIRT týmy
  • spolupráce s mezinárodními CERT® týmy a CSIRT týmy
  • příprava bezpečnostních standardů pro informační systémy KII a VIS
  • osvěta a podpora vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • ochrana utajovaných informací v oblasti informačních komunikačních systémů
  • kryptografická ochrana
  • národní kontaktní místo PRS - jedna ze služeb evropského satelitního systému Galileo (NCPRS)